บริษัท เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในการพัฒนาประเทศและเพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ การค้าในปัจจุบันทำให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมได้มีการขยายตัวอย่างสูงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาคธุรกิจบริการนี้จึงมีความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

บริษัท เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2526 (1983) โดยจุดมุ่งหมายของบริษัทฯหวังที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลิตชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในห้องพักของโรงแรม หรือควบคุมไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างได้ผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่าย ที่ต้องสูญเสียไปจากการที่ลูกค้าผู้มาพักอาจลืมปิดไฟ หรือเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ ในขณะที่ออกไปทำกิจกรรมภายนอกห้องพัก

เราเริ่มต้นจากโรงงานผลิตขนาดเล็ก มาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้ขยายการผลิตไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการวิจัยที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากฝีมือคนไทย เป็นผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีความคงทนและง่ายต่อการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ของ เอนเนอร์ เซฟเวอร์ มุ่งเน้นในเรื่องการประหยัดไฟฟ้าให้ได้สูงสุด โดยคำนึงถึงเรื่องความสะดวกสะบายในการใช้งานของลูกค้าผู้มาพัก ไม่ให้รู้สึกสูญเสียความสะดวกสบายแต่อย่างใด และยังจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 
เป็นรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประเภทเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้า ประจำปี 2532 ได้รับเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2532 ดำเนินการโดยนสพ.เสันทางเศรษฐกิจ
ประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ดีเด่น Product award ประจำปี 2532
Copyright 2011 Ener Saver All rights reserved.
บริษัท เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
550 หมู่ 12 ซอยรามคำแหง 170 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
02-5179065-66
02-5173062
ener-saver@hotmail.com
enersave@ksc.th.com