บริษัท เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในการพัฒนาประเทศและเพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ การค้าในปัจจุบันทำให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมได้มีการขยายตัวอย่างสูงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาคธุรกิจบริการนี้จึงมีความต้องการ ในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

Read more


 

Terminal 21 อีกหนึ่งผลงานที่ผ่านมา กับความภาคภูมิใจของเรา

Read more
         
         

ชมวีดีโอสาธิตการทำงาน
เรามีนโยบายชัดเจนในเรื่องของการบริการทั้งก่อน และหลังการขาย เราให้ความสำคัญของลูกค้า มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอ เราดำเนินงานโดยเน้นเรื่องการบริการ การรับประกัน และการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ระยะเวลากว่า 20 ปี และจะมุ่งเน้นในเรื่องของการบริการ เป็นอันดับหนึ่งแก่ท่านตลอดไป
Read more
Copyright 2011 Ener Saver All rights reserved.
บริษัท เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
550 หมู่ 12 ซอยรามคำแหง 170 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
02-5179065-66
02-5173062
ener-saver@hotmail.com
enersave@ksc.th.com