คลิกที่รูป เพื่อดูรูปใหญ่  
   

ดิจิทัล เทอร์โมสตัทอัจฉริยะ

ดิจิทัลเทอร์โมสตัทเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ควบคุมชุดระบบเครื่องปรับอากาศ คือสามารถ เปิด – ปิด ตั้งอุณหภูมิ ตั้งสปีดของพัดลม เป็นตัวบอกอุณภูมิที่กำหนดไว้ และอุณหภูมิ ของห้องโดยแสดงผลเป็นตัว Digital เทอร์โมสตัทโดยทั่วไปที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศจะใช้ Bi-Metal หรือ Sensor ที่มีความคลาดเคลื่อยบวกลบ 3-5 องศาเซลเซียส จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ได้ใช้ Micro Controller เป็นตัวควบคุมการทำงานและใช้ One-wire Digital Thermostat Sensor ที่มีความละเอียดบวกลบ 0.5 องศาเซลเซียสเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิภายในห้องคงที่ตลอดเวลา

นอกจากนี้เทอร์โมสตัทอัจฉริยะยังมีคุณสมบัติดังนี้

  • ปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ Low, Medium, High และ Auto เมื่อตั้งให้ระบบทำงานอัตโนมัติ (Auto Mode) นั้น หากอุณหภูมิห้องสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้มากกว่า 3 องศาเซลเซียส พัดลมจะทำงานที่ความเร็วสูงสุด (High Speed) และปรับอัตโนมัติให้ความเร็วลดลงเมื่ออุณหภูมิใกล้เคียงกับที่ตั้งไว้ จนพัดลมจะทำงานที่ความเร็วระดับต่ำ (Low Speed) เมื่อความต่างของอุณหภูมิน้อยกว่า 1 องศาเซลเซียส
  • สามารถกำหนดให้ระบบปรับอากาศลดอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่ 20 องศาเซลเซียส (หรือแล้วแต่กำหนด) แม้ว่าแขกจะตั้งอุณหภูมิไว้ต่ำกว่านั้น เพื่อประหยัดไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
  • ฟังก์ชั่น Set Back ได้ กล่าวคือ เมื่อไม่มีแขกอยู่ในห้องพัก เครื่องสามารถโปรแกรมให้ระบบเครื่งปรับอากาศปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส และพัดลมอยู่ที่ตำแหน่ง Low Speed (หรือแล้วแต่กำหนด) และเมื่อแขกกลับเข้าห้องพัก ระบบเครื่องปรับอากาศจะกลับไปที่อุณภูมิ และ Speed ของพัดลมเดิมที่ลูกค้าตั้งไว้
  • ฟังก์ชั่น Sleep Mode จำทำงานหลังจากกดปุ่ม Sleep โดยอุณหภูมิห้องจะค่อยๆ ปรับสูงขึ้น 0.5 องศาเซลเซียส (เพิ่มสูงสุด 2 องศา) แต่ไม่เกิน 24 องศา โดยอุณหภูมิจะถูกปรับให้กลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้ในเวลาที่กำหนด เช่น 6:00 น. ขแงวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ Sleep Mode จะไม่ทำงานหากอุณหภูมิที่ตั้งสูงกว่า 24 องศาเซลเซียส
  • สามารถเปลี่ยนการแสดงผลทั้งเป็นองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์

เราสามารถออกแบบ และผลิต Thermostat Panel ตามความต้องการของแต่ละโครงการ เพื่อความสวยงาม และกลมกลืนกับหน้ากากสวิทช์อื่นๆภายในห้องพัก

 
Copyright 2011 Ener Saver All rights reserved.
บริษัท เอ็นเนอร์ เซฟเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
550 หมู่ 12 ซอยรามคำแหง 170 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
02-5179065-66
02-5173062
ener-saver@hotmail.com
enersave@ksc.th.com